سفر دکتر حسینی معاون رئیس جمهور به نطنز و زیارت اماکن مقدسه و بررسی ظرفیت های گردشگری و افتتاح مجموعه گردشگری کوهاب.24 تیر 1401اخبار برگزیده