بازدید دکتر سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور از خبرگزاری ایرنا . 5 اردیبهشت 1402

سفر دکتر حسینی معاون رئیس جمهور به نطنز و زیارت اماکن مقدسه و بررسی ظرفیت های گردشگری و افتتاح مجموعه گردشگری کوهاب.24 تیر 1401

سفر دکتر حسینی معاون امورمجلس رئیس جمهور به شهرستان بردسکن دی ماه 1400

اخبار برگزیده