معاونت امور تقنینی
توسط رئیس قوه قضاییه انجام شد؛
1401/12/23 سه‌شنبه
دکتر سید علی ادیانی معاون تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری در نهمین همایش ملی مدیریت جهادی، نشان مدیر برگزیده جهادی سال ۱۴۰۱ را از دستان رئیس قوه قضاییه دریافت کرد.
به ریاست معاون امورتقنینی در معاونت امورمجلس ریاست جمهوری برگزار گردید؛
1401/6/6 یکشنبه
در جریان بررسی طرح دوفوریتی استفساریه مواد 3، 4 و 5 قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار؛
1401/6/6 یکشنبه
معاون تقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری:
1401/6/6 یکشنبه
معاون امور مجلس رئیس جمهور معاونان پارلمانی وزارتخانه‌ها و دستگاه های اجرایی را در دومین سال دولت، به حضور فعال و موثرتر در بررسی کارشناسانه طرح ها و تدوین لوایح متقن و مورد نیاز کشور فراخواند و اظهار داشت: معاونان و مدیران امور مجلس، در مسیر تلاش های شبانه روزی و بی وقفه دولت مردمی، حوزه نرم‌افزاری امور را بر عهده داشته و موظف اند زمینه فعالیت پرشتاب دولت در خدمت به مردم را تسهیل و روان کنند.
به ریاست معاون امور تقنینی انجام شد؛
1401/5/23 یکشنبه
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری تاکید کرد:
1401/4/29 چهارشنبه
معاون امور تقنینی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری بر ضرورت ایجاد ظرفیت‌های جدید حقوقی و قانونی برای حمایت از مددجویان تاکید کرد.
در جریان بررسی گزارش کمیسیون انرژی درخصوص ماده (20) طرح توسعه صنعت برق کشور ارجاعی از صحن علنی مجلس
1401/4/26 یکشنبه
در جریان بررسی طرح نحوه تشکیل و فعالیت تشکل های صنفی و تخصصی انجام شد؛
1401/4/22 چهارشنبه
در جریان بررسی ماده واحده طرح دوفوریتی تغییر تاریخ سال مالی و پیشنهاد اصلاح کل مطروحه،عنوان شد
1401/4/22 چهارشنبه
اخبار برگزیده