وظایف و اختیارات
1401/5/10 دوشنبه
معاونت امور مجلس ریاست جمهوری را بی تردید می توان از جمله مهم ترین بخش های دولت در ساختار قوه مجریه و نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران به شمار آورد. این معاونت در مسیر تماس دو قوه مجریه و مقننه، مسئولیت اصلی تعامل دو قوه مهم و تاثیرگذار دولت و مجلس را بر عهده دارد و رئیس جمهور به عنوان عالی ترین مقام رسمی کشور پس از مقام معظم رهبری حضرت امام  خامنه ای مدظله العالی مسئولیت اداره کشور را بر عهده دارد و مجلس نیز از فرآیند رأی اعتماد و نظارت مستمر به عنوان یکی از ارکان مهم حاکمیت نقش بی بدیلی در شکل گیری دولت ایفا می کند.
براساس اصل پنجاه و هفتم قانون اساسی قوای حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران عبارتند از؛ قوای مجریه، مقننه و قضائیه که با همکاری و تعامل با یکدیگر ضمن حفظ استقلال خود سیاست ها و اهداف کلان نظام اسلامی را پیگیری می نمایند.
تهیه و اجرای قوانین، لوایح و طرح های مورد نیاز کشور مستلزم ارتباط تنگاتنگ و تعامل سازنده بین قوه مجریه با سایر قوا و به خصوص قوه مقننه است.
معاونت امور مجلس رئیس جمهور می کوشد در چارچوب قوانین موضوعه، موجبات تنظیم، تسهیل و تعمیق روابط بین دولت و مجلس را فراهم آورده و با پشتیبانی علمی، پژوهشی و کارشناسی از لوایح دولت و همچنین با حضور در کمیسیون های تخصصی و صحن مجلس از دیدگاه های دولت دفاع نماید.
مجلس به عنوان یکی از سه قوه در نظام سیاسی جمهوری اسلامی نقش و جایگاه مهم قانون گذاری و نظارت بر اجرای قانون را دارد. کمیت و کیفیت تعامل و ارتباط دولت با مجلس از اهمیتی کلیدی برخوردار است.
قوه مجریه از یک طرف مجری قوانین مجلس شورای اسلامی است و از طرف  دیگر بسیاری از طرح ها و برنامه ها و از جمله بودجه سالانه را باید در قالب لایحه برای تصویب به مجلس ارائه دهد. این دو قوه ناچار از تعامل سازنده و هم افزا هستند.همکاری و هماهنگی و هم افزایی این دو قوه نقش مهمی در حل مشکلات مردم، ایجاد شتاب در توسعه و پیشرفت و ریل گذاری صحیح برای اداره کشور دارد.
به همین خاطر موضوع تعامل سازنده با مجلس برای دولت سیزدهم از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار است. ارتباط مداوم، با نمایندگان در خانه ملت جزو الویت اصلی دولت است.
دیدارهای متعدد رئیس جمهور با نمایندگان، پاسخگویی بی سابقه اعضای کابینه به مجلس همفکری و هماهنگی در ارائه، بررسی و تصویب طرح ها و لوایح، در مقایسه با دولت ها و مجالس قبلی به شکل معناداری تقویت یافته است که بدیهی است نقش معاونت امورمجلس رئیس جمهور در ارتقای کمی و کیفی این امور اهمیت ویژه ای دارد.
چشم انداز:
دستیابی به جایگاه مطلوب در تعاملات دولت با مجلس شورای اسلامی در امور تقنینی و هماهنگی و نظارت مسؤلیت های محوله در چارچوب قانون اساسی و سایر اسناد بالادستی نظام وظایف و مسئولیت های محوله از سوی رئیس جمهور و قوانین موضوعه.
ماموریت:
 تنظیم، روان سازی و تعمیق و کارآمدسازی روابط و تعاملات بین دولت و مجلس در چارچوب قوانین کشور به منظور تحقق اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی ایران وارائه الگوی علمی و علمی مناسب برای تعاملات سازنده بین دولت و مجلس با تکیه بر دانش پارلمانی.

اهداف کلان:
 1. تسهیل، روان سازی و هم افزایی تعاملات دولت و مجلس در چارچوب قوانین، آئین نامه ها و دستور العمل ویژه روابط دولت و مجلس؛
 2. پشتیبانی علمی و کارشناسی از لوایح دولت و اطلاع رسانی و اعلام و تبیین نظرات دولت برای نمایندگان محترم در فرایند رسیدگی به منظور تصمیم گیری دولت؛
 3. دفاع فعال و مستدل از دیدگاه های دولت در کمیسیون های تخصصی؛ صحن مجلس و سایر مواضع مرتبط؛
 4. بسط و گسترش روابط علمی و کارشناسی بین سطوح تصمیم ساز در دولت و مجلس؛
 5. توسعه دانش پارلمانی معاونین و مدیران امور مجلس دستگاه های اجرایی؛
 6. تلاش در جهت بسط و نشر دانش پارلمانی در سطوح مختلف مدیران و مردمی سازی آن به عنوان عنصر کلیدی اثرگذار در ارتقای کیفیت حکمرانی؛
رئوس برنامه ها نسبت به اهداف کلان:
 • تعامل تنگاتنگ روان با کمیسیون های تخصصی دولت، وزارتخانه ها و دستگاه های اجرائی و مجلس شورای اسلامی؛
 • برنامه ریزی برای حضور فعال و هدفمند در صحن علنی و کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ؛
 • برگزاری جلسات و ارائه گزارش های لازم از مجلس شورای اسلامی و مواضع تعریف شده؛
 • احصاء و استخراج سیاست های پارلمانی دولت در هر سال؛
 • برگزاری دوره های پودمانی، تخصصی و کارگاه های آموزشی برای معاونین، مدیران و کارشناسان دستگاه های اجرایی به منظور افزایش سطح دانش، کارآمدی و توانمندی آنان؛
 • بهبود و توسعه زیرساخت های اقدامات کارشناسی و ارتقاء سطح علمی کارکنان ؛
 • گسترش امور تحقیقاتی و پژوهشی؛
 • ایجاد بانک اطلاعات سامانه ها و شبکه اطلاع رسانی به روز و کارآمد ؛
 • برنامه ریزی برای ارتباط مستمر با کمسیون های تخصصی دولت و مراکز تحقیقاتی وزارتخانه هاو دستگاه های دولتی و محققان و پژوهشگران به منظور ارتقاء و بهره وری؛
 • ایجاد وحدت رویه در بررسی طرح ها و لوایح بین دستگاه های اجرایی و تبادل نظر کارشناسی ؛
 • برگزاری منظم جلسات شورای معاونین امور مجلس و مدیران کل دستگاه های اجرایی ؛
 • ارزیابی عملکرد معاونین امور مجلس دستگاه های اجرایی به منظور تقویت کارکردها و رفع نقص ها و چاره اندیشی برای چالش های پیش رو و نیز برنامه ریزی های مفیدتر؛
 • انجام هماهنگی  و تبیین نظرات و دیدگاه های دولت در امور خاص و مأموریت های ویژه محوله.؛
 • برنامه ریزی و انجام هماهنگی برای دیدار نمایندگان با رئیس جمهور، معاون اول رئیس جمهور و اعضای هیأت دولت در قالب های فردی کمیسیونی، مجامع استانی و ... ؛
 • برنامه ریزی و برگزاری اجلاس مشترک دولت و مجلس و پیگیری مصوبات و تصمیمات آن ؛
 • برنامه ریزی و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های اجرایی در دفاع از نظرات دولت در مورد طرح ها و لوایح ؛
 • تکمیل، تجمیع و تدوین بانک اطلاعات آماری سئوالات، تذکرات، مکاتبات، طرح ها، لوایح و قوانین ؛

سیاست های راهبردی:
 • پاسخگویی به سوالات و ابهامات موجود نمایندگان محترم در خصوص لوایح و نظرات دولت ؛
 • بهره گیری از ظرفیت های کارشناسی و قانونی برای دفاع از نظرات دولت ؛
 • توسعه و ارتقاء تعامل بین دولت و مجلس در قالب نشست های تخصصی با هیأت رئیسه، کمیسیون ها و نمایندگان مجلس با ارکان و سطوح مختلف قوه مجریه ؛
 • ایجاد هماهنگی بین دیدگاه های کارشناسی دستگاهه ای ذینفع در لوایح مربوطه منطبق با برنامه، اهداف و دیدگاه کلان دولت؛
 • برنامه ریزی و انجام هماهنگی جهت حضور مناسب، کارآمد و به موقع وزرا، روسای سازمان ها و معاونین امور مجلس و سایر مقامات دستگاه های اجرایی عندالاقتضاء در مجلس، کمیسون ها و ... ؛
 • هماهنگی معاونین و مدیران امور مجلس دستگاههای اجرایی جهت اتخاذ سیاست های مشترک و هم افزایی در پیگیری و اجرای ماموریت های احصا شده ؛
 • روان سازی تعاملات سازنده بین مراکز پژوهشی و دفتر تحقیقات و پژوهش معاونت امور مجلس رئیس جمهور ؛
 • نظارت بر حضور و دفاع مستدل دستگاه های ذیربط از دیدگاه های دولت در کمیسیون های تخصصی و جلسات علنی مجلس شورای اسلامی ؛
 • نظارت بر نحوه تعامل و پاسخگویی معاونین و مدیران امور مجلس دستگاه های اجرایی ؛
 • تهیه و تدوین سیاست های علمی، پژوهشی و مطالعاتی پشتیبان لوایح دولت ؛
 • سیاستگذاری و تقویت با رویکرد مطالعات حقوقی و تقنینی در دستگاه های اجرایی ؛
 • اطلاع رسانی و ارتقاء فهم مشترک و دیدگاه های کارشناسی دولت در مجلس  ؛
 • ارزیابی و نظارت مستمر بر عملکرد معاونین و مدیران امور مجلس دستگاه های اجرایی ؛

وظایف سازمانی معاونت امور مجلس رئیس جمهوری:
 • مدیریت عمومی امور مربوط به معاونت ها و ادارات کل و امور مجلس، وزارتخانه ها و دستگاه های دولتی و نیز تعامل قوای سه گانه در فرآیند قانون گذاری؛
 • حضور فعال در جلسات دولت و کمیسیون های اصلی هیأت دولت، شوراها و مجامع ابلاغی از سوی رئیس جمهور در سطوح تعریف شده؛
 • هماهنگی در انجام برنامه های مرتبط با امور مجلس ریاست جمهوری، هیأت وزیران و سایر دستگاه های اجرایی و سازمان های دولتی در ارتباط با قوه مقننه، قضائیه، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و سایر دستگاه های حاکمیتی؛
 • برگزاری اجلاسیه های مشترک در سطوح مختلف قوای سه گانه ؛
 • اطلاع رسانی و تبیین نتایج حاصل از تعاملات امور مجلس ریاست جمهوری و سایر دستگاه های اجرایی با قوه مقننه از طریق رسانه ها و سایر ابزارهای روز؛
 • انجام تحقیقات و پژوهش های علمی و کاربردی پیرامون قوانین، طرح ها و لوایح و سایر امور مرتبط ؛
 • نظارت بر پایگاه اطلاع رسانی و چاپ و نشر دستاوردها و نظرات و گزارش های تحقیقی و پژوهشی معاونت امور مجلس؛
 • نظارت و هماهنگی و حمایت خاص بر اجرای قوانین و مقررات و فرآیندهای بررسی و تصویب طرح ها و لوایح ؛
 • هماهنگی و نظارت و ارزیابی از نحوه عملکرد معاونت های امور مجلس دستگاه های اجرایی و دولتی ؛
 • هماهنگی و تبادل نظر در تدوین طرح ها و لوایح مهم و فوریتی با هیأت رئیسه مجلس و کمیسیون ها در فرایند رسیدگی؛
 • دریافت نظرات کمیسیون های تخصصی مجلس هنگام بررسی و تصویب لوایح در دولت به منظور تقریب افق نگاه و کاهش اختلاف نظرها؛
 • انجام هماهنگی های لازم و برگزاری جلسات و اطلاع رسانی به موقع در مواردی مثل رای اعتماد به یک یا چند وزیر، سؤال، استیضاح و... ؛
 • نظارت و هماهنگی در فرآیند بررسی و تصویب لوایح بودجه سالانه و برنامه های توسعه پنج ساله در مجلس شورای اسلامی ؛
 • انجام امور نظارتی خاص و هماهنگی در اجرای مواد آئین نامه داخلی مجلس مرتبط با وظایف دولت مانند قانون گذاری در مجلس ، امور نظارتی نمایندگان، نظارت و ارزیابی بر عملکرد معاونان امور مجلس دستگاه های اجرایی و دولتی ؛
 • دفاع منطقی و منطبق بر اخلاق و قانون در صورت تعرض و تعدی مجرمانه ؛
1
اخبار برگزیده