معاونت امور تقنینی

به ریاست معاون امور تقنینی انجام شد؛

دومین جلسه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی، بین صندوق های بازنشستگی

1401/5/11 سه‌شنبه

با توجه به قرارداشتن شور دوم طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی بین صندوق های بازنشستگی دردستور کار مجلس شورای اسلامی و در راستای بخشنامه معاون اول  رییس جمهور، مبنی بر رعایت اصل انسجام و وحدت عملی همه وزارتخانه ها و دستگاه های اجرایی دولت با معاونت امورمجلس ریاست جمهوری در موضوع لوایح و طرح ها  در صحن علنی و کمیسیون های مجلس ، دومین جلسه بررسی گزارش کمیسیون اجتماعی مجلس در خصوص طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشستگی، بین صندوق های بازنشستگی به ریاست دکتر ادیانی معاون امورتقنینی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری و با حضور معاونین امور بازنشستگی و بیمه وزارتخانه های تعاون ، کار و رفاه اجتماعی، نفت، سازمان برنامه و بودجه  و سازمان اداری و استخدامی کشور، صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان تامین اجتماعی و مدیران کل، معاونین و روسای اداره معاونت امورتقنینی روز شنبه در محل معاونت امورمجلس ریاست جمهوری برگزار شد.

در این جلسه همه پیشنهادات نمایندگان درخصوص گزارش کمیسیون اجتماعی مورد بررسی و تبادل نظر قرار گرفت.
اخبار برگزیده