اخبار برگزیده

دکتر حسینی خبر داد:لایحه اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور با قید دو فوریت تقدیم مجلس شد


 معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در خصوص ضرورت ارائه لایحه اصلاح تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه سال 1401کل کشور گفت: به منظور پیش بینی احکام لازم و تکمیلی در قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور در خصوص تامین تعهدات وزارت جهاد کشاورزی مربوط به طرح های ملی و استانی این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
 دکتر سید محمد حسینی خاطرنشان کرد: به موجب بند (ط) تبصره (۸ )قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور وزارت جهاد کشاورزی موظف است تا سقف ۳۰۰ هزار میلیارد ریال از اموال منقول و غیرمنقول مازاد خود و دستگاههای تابعه را به فروش رسانده و در جهت اجرای طرح ها و فعالیت های مفاد این بند هزینه نماید لذا با توجه به زمانبر بودن فرآیند فروش اموال و عدم امکان تامین کامل درآمد این بند در سقف اعتبار فوق طی سال مالی ۱۴۰۱، با هدف سرعت بخشی به اجرایی کردن مفاد این بند، لایحه تدوین گردیده است.
 معاون پارلمانی رئیس‌جمهور اظهار داشت: با توجه به اهمیت اجرای تکالیف جهت تحقق اهداف بخش کشاورزی و امنیت غذایی به خصوص افزایش میزان تولید داخلی محصولات اساسی کشاورزی به میزان حداقل ۱۰ درصد نسبت به سال گذشته، مطابق مفاد این بند و تامین منابع تعهدات وزارت جهاد کشاورزی در سفرهای استانی رئیس جمهور و امکان مشارکت و تسویه حساب پیمانکاران و یا نهادهای عمومی غیردولتی بابت اجرای طرح ها و فعالیت های موضوع این قانون با استفاده از فرآیند تهاتر اموال منقول و غیرمنقول وزارت وزارت جهاد کشاورزی و دستگاههای تابعه، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
اخبار برگزیده