*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
ارتباط با معاونت.
ارتباط با معاونت امور مجلس ریاست جمهوری
              ایمیل :           omoremajles@chmail.ir 

ردیف

نام

شماره تلفن

شماره فکس

1

دفتر معاون پارلمانی

332721

33902047

2

حوزه معاونت

33272360

.........

3

معاونت نظارت و هماهنگی

33274893

4

معاونت تقنینی

33982427

33982427

5

اداره کل طرح ها و لوایح

33274761

33272611

6

روابط عمومی

33272429

33272429

 
امتیاز دهی
 
 

بيشتر
...