*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
سایر اخبار.
1
توسط رییس جمهور به مجلس ارسال شد: لایحه الحاق یک تبصره به ماده پنج قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 لایحه الحاق یک تبصره به ماده 5 قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی توسط رییس جمهور به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور ضمن اعلام این خبر گفت: لایحه فوق در جهت رفع موانع اجرای ماده (5) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی، تدوین گردیده و با توجه به مالکیت عموم بیمه شدگان و خدمات بگیران سازمان تامین اجتماعی بر سهام بانک رفاه کارگران و مالکیت سازمان تامین اجتماعی بر سهام آن ، لذا بانک رفاه کارگران از شمول احکام قانونی و مقرراتی مربوط به سقف مجاز تملک سهام بانک های تجاری غیر  دولتی مستثنی خواهد شد.
معاون پارلمانی رییس جمهور از جمله امتیازات این طرح را رفع موانع متعدد در نحوه اداره امور بانک رفاه کارگران که متعلق به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی و ابزار مالی آن سازمان می باشد، اعلام نمود.
وی افزود: بانک رفاه کارگران ابزار مناسبی برای تامین و تجهیز امکانات مالی سازمان تامین اجتماعی می باشد لذا هرگونه تغییر در مالکیت و تزلزل در سهام آن اثرات زیانبار اجتماعی و اقتصادی را بر نحوه ارائه خدمات تامین اجتماعی وارد خواهد نمود.

 
 
امتیاز دهی
 
 

...