*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
اخبار مهم.
1
1398/4/18 سه شنبه به پیشنهاد معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده لایحه اصلاحی توانمند سازی زنان سرپرست خانوار از سوی دولت تقدیم مجلس شد لایحه اصلاح بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد معاونت رئیس جمهور در امور زنان و خانواده تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی امیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظربه اینکه به موجب بند «ت» ماده (80) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مصوب 1395 ، دولت مکلف به تهیه و تایید طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی برای تصویب گردیده است و با توجه به اینکه زمان لازم برای طی فرآیند تصویب موضوع در مجلس، اجرای برنامه های عملیاتی و زمان بند دولت در این زمینه را تحت تاثیر قرار می دهد ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردیده است.
وی تصریح کرد: با توجه به صلاحیت ذاتی معاونت امور زنان و خانواده برای اجرای امور مرتبط با زنان و خانواده و امکان اقدام این معاونت برای تدوین طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار با همکاری دستگاه های ذیربط مقرر گردید لایحه فوق تنظیم گردد.
همچنین طی مقرره ای از سوی هیات وزیران، معاونت امور زنان و خانواده مکلف شود با همکاری وزارتخانه های تعاون، کار و رفاه اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و جهاد کشاورزی، سازمان برنامه و بودجه کشور، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان بهزیستی کشور، طرح جامع توانمند سازی زنان سرپرست خانوار را تهیه و گزارش اقدامات اجرایی دستگاه های مسئول را به صورت شش ماهه به دولت ارائه نماید.
 
امتیاز دهی
 
 

اخبار بیشتر
...