*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
1
ارائه لایحه « اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ، به مجلس شورای اسلامی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه « اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور ، به پیشنهاد وزارت صنعت، معدن و تجارت، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید . به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: با توجه به اعلام نظر فقهای شورای نگهبان در خصوص مغایرت شرعی برخی از مواد قانون حمایت صنعتی و جلوگیری  از تعطیل کارخانه های کشور –مصوب 1343- ، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید .
 دکتر حسینعلی امیری گفت : به موجب ماده (1) قانون مذکور هیئتی با ترکیب مشخص برای حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور تشکیل می گردد . مطابق ماده (2) آن در صورت تعطیلی کارخانه ، هیئت می تواند شخص یا اشخاصی را به عنوان مدیر کارخانه تعیین نماید و بر اساس ماده (7) قانون مذکور نیز هیات یاد شده می تواند به منظور تحصیل اعتبار مورد نیاز برای اداره موقت کارخانه هایی که مشمول مقررات اداره موقت می شوند با موسسات اعتباری یا سازمان برنامه قراردادهای لازم منعقد نماید و وجوه مذکور به ضمیمه بهره متعلق به آن پس از وضع هزینه های عادی و جاری ، مقدم بر هر نوع بدهی دیگر کارخانه از منافع کارخانه و سایر اموال و دارایی آن قابل پرداخت و برگشت خواهد بود .
 معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد :لایحه فوق الذکر جهت حمایت از صنایع داخلی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور و همچنین رفع ایرادات شورای نگهبان مبنی بر خلاف شرع بودن مواد قانونی مذکور و ابطال آنها و بی اعتبار شدن قانون یاد شده تدوین گردیده است .
همچنین بر ضرورت تعیین تکلیف نحوه مدیریت و اداره کارخانجات تحت پوشش و نحوه فراهم نمودن ادامه فعالیت هیئت های مورد اشاره تاکید دارد .
 

 
 
امتیاز دهی