*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
پایگاه ملی اطلاع رسانی قوانین و مقررات کشور
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
1
لایحه «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: لایحه «موافقتنامه بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان در زمینه معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی، به مجلس شورای اسلامی ارسال گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به لزوم استقرار روش همکاری های قضایی بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری قزاقستان  و با توجه به آثار مثبت ناشی از اتخاذ تدابیر و ایجاد بسترهای مناسب قانونی برای اتباع دو دولت و در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه فوق تقدیم مجلس شورای اسلامی گردید.
امیری گفت: بر اساس این موافقتنامه طرفها معاضدت حقوقی متقابل در امور مدنی را در مواردی از جمله: ابلاغ اوراق-احضار شاهد و کارشناس- شناسایی و اجرای تصمیمات قضایی و آرای داوری – تبادل اطلاعات و مستندات حقوقی و ... به یکدیگر ارائه خواهند کرد.
معاون پارلمانی رئیس جمهور خاطر نشان کرد: در راستای زمینه سازی برای گسترش مناسبات دو کشور و ارتقای سطح همکاری دو جانبه و تحکیم مناسبات میان آنها، لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردید.

 
 
امتیاز دهی