*سال جهش تولید گرامی باد*     
 
.منو.
.
...
.پیوندهای مهم.
سايت مقام معظم رهبري
سايت دولت
سايت مجلس شوراي اسلامي
سامد
.
...
.ثبت نظر.

نام و نام خانوادگي
پست الكترونيكي
شماره تماس
موضوع
* متن نظر
.
...
.لینک ها.
.
...
 
1
ابلاغ قانون حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین ایران و جمهوری چک قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک ابلاغ گردید. به گزارش روابط عمومی معاونت امورمجلس ریاست جمهوری، دکتر حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور ضمن اعلام این خبر افزود:  قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک در جهت تحکیم همکاری های اقتصادی و تامین منافع متقابل هر دو طرف متعاهد و بکارگیری منابع اقتصادی و امکانات بالقوه در امر سرمایه گذاری و همچنین ایجاد و حفظ شرایط مساعد برای سرمایه گذاری های سرمایه گذاران طرف های متعاهد در قلمرو یکدیگر منعقد گردید.
دکتر امیری افزود: افزایش ابتکارهای کسب و کار در سرمایه گذاری، توانمندی اقتصادی و توسعه پایدار، هر دو دولت، از دیگر اهداف ای موافقتنامه می باشد.

 
 
امتیاز دهی